Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Başvurusu Eğitimi

DİĞER HABERLER

Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Başvurusu Eğitimi

Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Başvurusu Eğitimi 21-22-23-24 Haziran 2019 / MALATYA

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında finanse edilen Kentsel Gelişim Derneğinin KEGED'in Yürütücüsü olduğu Sivil Toplum Örgütlerinde Kurumsal Kapasitesinin Artırılması projesi kapsamında proje geliştirme ve uygulama kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmak üzere Haziran ayında "Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Başvurusu" Eğitimi yapılacaktır.
21-22-23-24 Haziran 2019 tarihinde arasında Malatya’da gerçekleştirilecek olan eğitimlere 13 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’ye kadar başvuru alınacak.
Dört gün sürecek olan eğitimlerde proje yazımına ilişkin temel ipuçları ve proje uygularken izlenebilecek yol ve yöntemleri üzerine konuşulacak. Eğitimlere tüm Doğu Anadolu Bölgesinde ki hak temelli çalışma yürüten kişilerden seçilecektir.
Üç gün sürecek eğitimin ilk gününde, mevcut durumun ve ihtiyaçların tespit edilmesinde kullanılan sorun ve paydaş analizi yöntemleri paylaşılacak. Proje ile ilgili temel kavramların ele alınacağı ikinci günde mantıksal çerçeve yaklaşımı, faaliyet ve bütçe planı hazırlığı aktarılacak. Eğitimin üçüncü gününde ise proje planlamasında sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirmenin önemine değinilecek, eğitim son günü ise Gençlik hakları ve hak temelli yaklaşım ve katılımcılara başlıca hibe programları ve formları tanıtılacak.
Eğitime katılmak isteyen 13 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları e-posta aracılığıyla bilgilendirilecektir. Lütfen başvuru formuna e-posta adresinizi doğru yazdığınızdan emin olunuz.*Eğitime Sadece Doğu Anadolu Bölgesinden ki yaşayan 18-35 Yaş arasında ki kişilere açıktır.
*Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 25-30 kişi aralığında tutulacaktır.
*Eğitime Malatya dışından katılacak katılımcılarının ulaşım ve konaklama masrafları sivil düşün programı kapsamında karşılanacaktır.
*Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki koşullar ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir.
*Eğitime davet edildiği halde herhangi bir neden göstermeden katılmayanlar ya da 4 tam gün katılım göstermeyenler başka herhangi bir eğitime kabul edilmeyecektir ve yapılan masraflar hukuksal yollar ile kişinden talep edilecektir.