Bölgesel Kalkınmaya Gençlik Katılımı Malatya Toplantısı

DİĞER HABERLER

Bölgesel Kalkınmaya Gençlik Katılımı Malatya Toplantısı

Genç Stratejik Araştırmalar Derneği GENCSAD Tarafından Yürütülen 2019-2-TR01-KA347-078092 Nolu Bölgesel Kalkınmaya Gençlik Katılımı Projesi ; T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANSI Erasmus+ "KA347 - Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Politika Yapıcılar Arasında Diyalog" Programı kapsamında desteklenmektedir. Projemiz Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Bingöl Belediyesi ve İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Derneği Ortaklığından Yürütülmektedir.
Bölgesel planlama ulusal bir politika olarak uygulanmakta ve ilde çeşitli kurumların yaptığı stratejik planlamalar, araştırma raporları, incelemeler, sempozyumlar, konferanslar, anketler bölgesel planlamanın temelini oluşturmakta ve bölgesel planlamalar ulusal kalkınma planlarının temelini oluşturmaktadır.
Bölgesel kalkınmada öncelik bölge planları üzerinden kalkınma ajansları koordinatörlüğünde ilde çeşitli paydaşların katılımı ve katkıları ile planlandığı için proje temelinde Bölge Planlarının oluşturulmasına nasıl dahil olunacağı, yapıldıktan sonra planların uygulama kısmına nasıl dahil olunacağı irdelenecek ve özellikle gençlerin kendilerini ilgilendiren resmi ulusal dokümanlara nasıl dahil olacakları araştırılacaktır. TRB1 Bölge Planı incelendiğinde TRB1 2014-2023 Bölge Planı’nda Bölge vizyonu “Eğitimli ve girişimci insan gücüyle üreten, yaşam kalitesi yüksek TRB1” şeklinde ifade edilmiştir.
-Yerelde kurumlar tarafından gençlere yönelik karların nasıl alındığı, hangi dokümanlarla hangi süreçlerde resmileştirildiği, il düzeyindeki belgelerin bölge planlamasını nasıl etkilediği ve bölge planlamaları vasıtasıyla ulusal dokümanların altlıklarının nasıl oluşturulduğu konusunda gençlerin bilgilenmesinin sağlanması
-Kendilerini ilgilendiren kararlara nasıl dahil olacakları ve ya nasıl dahil olmaları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması
-Planlamaların vizyon ve gelişim eksenlerinin belirlenirken gençliğin katılımının nasıl daha iyi sağlanabileceği ve sağlanması gerektiğine katkı sağlanması
-Bir sonraki planlamada ve diğer bölgesel planlamalara gençliğin nasıl dahil edileceği
- Gençlere kendilerini ilgilendiren kararlara dahil olma ve girişimcilik kültürünün kazandırılması ve birlikte hareket ederek ortak fikirler üretebilmeleri ve geliştirebilmelerini sağlamak ve
-Erasmus+ fırsatlarının gençliğin katılımına sunduğu fırsatlardan haberdar edilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamının temelinde bölge planları incelemesi olacak olup, bu kapsamda projemizin örneklem planı TRB1 2014-2023 Bölge planı ele alınacak ve Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan planlama üzerine odaklanarak proje çalışması yürütülecektir. Bölge planı incelemesi kapsamında; Bölge planının altlıklarını oluşturarak dokümanlar,
-Planlama sürecinin paydaşları ve paydaşların nasıl dahil edildiği ve edilmesi gerektiği
-Planlamada Belirlenen Yaşam Kalitesi Ekseni ve Sürdürülebilir Ekonomi ekseninde yer alan Önceliklere ve tedbirlerde gençlere yönelik ne tür faaliyetlerin planlandığı konuları ele alınacaktır.
Proje faaliyetleri TRB1 Bölgesinde Malatya, Elazığ, Bingöl illerinde 3 er günlük yapılacak eğitim toplantıları ile gerçekleştirilecektir. Katılımcılarımız 18-30 yaş aralığında yer alan 30 Kişiden oluşacak, kadın erkek eşitliğine dikkat edilerek seçilecektir
Malatya toplantısı için son başvuru tarihi 13.02.2020’dir. Katılımcılar 15.02.2020 günü seçilerek ve Sosyal Medya Hesaplarımızdan ve www.gencsad.org.tr adreslerinden ilan edilecektir. Ayrıca kişiler telefon ve mail ile iletişime geçilecektir. Toplantıya seçilenlerin Masrafları proje kapsamında karşılanacaktır. Toplantının teknik detayları ile ilgili bilgiler seçilen katılımcılara ayrıca paylaşılacaktır.

Eğiteme Seçilen Katılımcılara Youthpass sertifikası Verilecektir.

Başvuru İçin Tıklayın 

Eğitim Tarihi ;

Başlangıç Tarihi : 27 Şubat 2020 Cuma
Bitiş Tarihi : 01 Mart 2020 Pazar

Eğitim İli : Malatya

Ayrıntılı bilgi ve iletişim için:
Müberra TARCAN GÖK
Proje Koordinatörü
muberratarcan@gmail.com
gencsad@gencsad.org.tr
www.gencsad.org.tr