Pandemi Sonrası Gençlik Adaptasyonu Senaryoları Projesi

COVID-19 kısa süre içinde dünyanın her bölgesine yayılarak tüm insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Bu durum toplumları kültürel, sosyal, ekonomik, sağlık, ilişkiler, katılım, haklar vb. çok yönlü olarak etkilemiştir. COVID-19 salgını pek çok alanda etkileri uzun yıllar hissedilebilecek bir dönüşüme yol açma potansiyeli taşımakta ve bu durum sonucunda pandemi sonrası sürecin de farklılıklar, avantajlar -dezavantajlar doğuracağı açıktır. Bununla birlikte devletlerin salgın sonrasına dair ortaya uygulanabilir bir vizyon koymaları, bu vizyonun küresel ve yerel anlamda karşılık bulması da büyük önem arz etmektedir. Bütün dünyayı bir anda durma noktasına getiren, sınırların kapanmasına, hava trafiğinin durmasına, uluslararası ticaretin beklenmedik bir biçimde yavaşlamasına yol açan bu salgının olası etkilerinin ne olacağını şimdiden tam olarak kestirebilmek nerede ise imkansız görünse de geleceğe yönelik senaryolar üretilmesi ve senaryoların riskleri ile çok yönlü olarak ele alınması geleceğe yapılacak hazırlıkların temellerini oluşturacaktır. Projemiz kapsamında tarihin bu önemli dönüm noktasının ardından uluslararası konjonktürde gençleri nelerin beklediğini, hangi sınamalar ve fırsatlara hazırlanmaları gerektiğini şimdiden değerlendirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.