KEGED “Pandemi Sonrası Gençlik Adaptasyonu Senaryoları” hazırlıyor…

DİĞER HABERLER

KEGED “Pandemi Sonrası Gençlik Adaptasyonu Senaryoları” hazırlıyor…

KEGED “Pandemi Sonrası Gençlik Adaptasyonu Senaryoları” hazırlıyor…

Kentsel Gelişim Derneği (KEGED), gençlerin ‘toplumsal farkındalık’ projelerine aktif olarak katılımında da öncü rol oynuyor.  AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı Erasmus + "KA347- Yapılandırılmış Diyalog Programı kapsamından finanse edilen, Malatya Yeşilyurt Belediyesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Sivil Yaşam Derneği SİYAMDER ile ortak yürütülecek “Pandemi Sonrası Gençlik Adaptasyonu Senaryoları” projesi ile gençlerin pandemi sonrası süreç için gençliğin adaptasyonunun nasıl sağlanması gerektirdiğine dair farklı senaryolar geliştirecekler.

Kentsel Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gök; “COVID-19 kısa süre içinde dünyanın her bölgesine yayılarak tüm insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Bu durum toplumları kültürel, sosyal, ekonomik, sağlık, ilişkiler, katılım, haklar vb. çok yönlü olarak etkilemiştir. COVID-19 salgını pek çok alanda etkileri uzun yıllar hissedilebilecek bir dönüşüme yol açma potansiyeli taşımakta ve bu durum sonucunda pandemi sonrası sürecin de farklılıklar, avantajlar -dezavantajlar doğuracağı açıktır. Bununla birlikte devletlerin salgın sonrasına dair ortaya uygulanabilir bir vizyon koymaları, bu vizyonun küresel ve yerel anlamda karşılık bulması da büyük önem arz etmektedir.

Bütün dünyayı bir anda durma noktasına getiren, sınırların kapanmasına, hava trafiğinin durmasına, uluslararası ticaretin beklenmedik bir biçimde yavaşlamasına yol açan bu salgının olası etkilerinin ne olacağını şimdiden tam olarak kestirebilmek neredeyse imkansız görünse de geleceğe yönelik senaryolar üretilmesi ve senaryoların riskleri ile çok yönlü olarak ele alınması geleceğe yapılacak hazırlıkların temellerini oluşturacaktır.

Kentsel Gelişim Derneği KEGED tarafından hazırlanan Pandemi Sonrası Gençlik Adaptasyonu Senaryoları Projemiz kapsamında tarihin bu önemli dönüm noktasının ardından uluslararası konjonktürde gençleri nelerin beklediğini, hangi sınamalar ve fırsatlara hazırlanmaları gerektiğini şimdiden değerlendirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Pandemi sonrası süreçte gençliğin yeni dönemde;

Girişimcilik

Eğitim

Sosyal Katılım

Politik Katılım

Sivil Katılım

İletişim kanalları ve iletişim stratejileri

Alanlarında yeni politikalar nasıl geliştirilmeli, gençlik için atılması gereken adımlar neler olmalı, gençliğin yeni dönemdeki ihtiyaçları neler olacak ve geliştirilmesi gereken çözüm önerileri nelerdir, adaptasyonu nasıl olacağına dair senaryolar geliştirilecek ve karar alıcılar ile tartışılacaktır.

Gençler pandemi sonrası süreç için gençliğin adaptasyonunun nasıl sağlanması gerektirdiğine dair farklı senaryolar geliştirecekler ve senaryolarını bir sonraki toplantıdaki gençlik grubuna savunmalarını da yaparak aktaracaklardır. Sonraki gruplar senaryoları geliştirecek ya da savunması yetersiz senaryoyu iptal edip yeni senaryo geliştireceklerdir. Böylece geliştirilen senaryolar son etkinliğe kadar aktarılacak ve her grup bir önceki grubun senaryolarını değerlendirecek ve geliştireceklerdir.

Eğitim çalışmaları sonrası yapılacak Forumda o zamana kadar gençler tarafından geliştirilen politikalar, stratejiler, senaryolar karar alıcılar ile birlikte değerlendirilecektir. Gençler bir olayı farklı yönleri ile değerlendirmeyi ve olaya ilişkin senaryolar geliştirmeyi öğrenecekler,  Geliştirdikleri senaryoları çok boyutlu ele alacak ve savunma stratejileri geliştireceklerdir. Pandemi sonrası süreçte kendilerini nasıl bir sürecin beklediğini analiz edecek ve nasıl çözümlerin üretilmesi gerektiği üzerine alternatif çözümler geliştireceklerdir. Geliştirdikleri senaryoları savunarak bir sonraki gruba aktarırken sonraki grubun hangi boyutlarını eleştireceklerini ele alacak ve senaryoların risklerini ve çözüm yollarını analiz etmeyi öğreneceklerdir.

Kendilerine aktarılan bir çözüm yolu veya bir öneriyi eleştirel olarak ele almayı ve nasıl geliştirebileceklerini kavrayacaklardır. Birlikte fikir üretme yeteneklerini geliştireceklerdir.

Yine projemiz ile “Yaşanan gelişmeleri gençler nasıl okuyorlar? COVID-19 sonrasında nasıl bir sistemle karşı karşıya kalacaklar? Salgın sonrası küresel çapta yaygın gençlik eğilimleri neler olacak? Gençleri ne tür tehditler bekliyor? Önlerine nasıl fırsatlar çıkacak?” Sorularına gençliğin cevaplar üretmesi sağlanacaktır.

Proje toplantıları 3 eğitim toplantısı ve nihai etkinlik olan Forum çalışması olarak yapılacaktır. Eğitim toplantıları İstanbul-Ankara ve Malatya da yapılacak ve nihai etkinlik yine Malatya da tüm katılımcıların katılımı ile gerçekleştirilecektir. Eğitim toplantıları 30’ar gencin katılımı ile gerçekleştirilecek ve eğitimlerde cinsiyet eşitliğine dikkat edilerek katılımcı seçilecektir. Nihai etkinlik olarak forum çalışmasına eğitim toplantılarına katılan toplamda 120 genç dahil edilerek gerçekleştirilecektir.

Proje konumuz uluslararası düzeyde tüm insanlığı ve gençleri etkileyen pandemi sürecinin yansımaları ve geliştirilebilecek adaptasyon stratejileri, senaryoları üzerine olması nedeni ile konu tüm gençliği ilgilendirmektedir.” dedi.